HilmART

HilmArt presenter kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå i dialog med lokal skapende virksomhet.

Samspillet mellom billedkunst og musikk er et av festivalens bærende elementer, og  HilmArt samarbeider med Steinkjer kunstforening, Steinkjer Kulturskole, Steinkjer Videregående skole, Uppdaldåggån, Jakob Weidemanns venner, Saemien Sijte, Egge Museum og andre om utstillingar under festivalen.

HilmArt har et programråd som står for planlegging og gjennomføring av programmet.

Inger Marie Lillesand er leder av programrådet som ellers består av Anne-Mette Hegdahl og Elen Kristina Utsi

HilmART 2022

At keramikk har fått sin renessanse gjenspeiles på dagens kunstscene. Kunstnerne i utstillingen utfordrer på ganske så ulike måter leiras muligheter, begrensninger og uttrykk, og publikum vil møte fem kunstnere som aktualiserer og fornyer keramisk samtidskunst.

Alle har de også  tilknytning til Trøndelag: Brit Dyrnes, Tiril Havdal og Jørgen Moe er alle Trondheimsbaserte, mens Øyvind Suul er tilknyttet Kunsthøgskolen i Bergen, hvor Trude Berg nå er i ferd med å avslutte sin master.

Samtidig blir utstillingen KERAMISK MANGFOLD - TRØNDELAG tidligere vist  Kulturkafé Hegdahlgården, som en del av HilmArt 2021, i en tilpasset versjon vist på Garveriet, Snåsa 4. juni – 4.jul 2022

Leik i leire

Hegdahl-gården kulturkafé , onsdag 08. juni

en workshop for elever fra Steinkjer Kulturskole med keramiker Brit Dyrnes som kursleder og inspirator. Elevenes arbeider stilles ut i kulturkafeen i samme periode som de øvrige utstillingene

Utstillingen er en del av det treårige prosjektet Leire, Landskap, Hus og Keramisk kunst.

Prosjektet  tematiserer spennet mellom Steinkjers byhistorie med produksjon av tegl, materialets rolle i gjenoppbyggingen etter 2.verdenskrig, Trønderkeramikkens posisjon i tidlig norsk pottemakerkunst og ikke minst materialet leire i samtidskunst.

Utstillingene peker frem mot det nye kulturkvartalet i Steinkjer som kommunikasjonssentral mellom ulike kulturarenaer og tilbud i regionen.

1200px-MIXER_Regionalny_Łódzkie_2012_Jarmark-017

Kunstnere

TBERGIMG_4530
Trude Berg
TIRIL HAVDALIMG-0372
Tiril Havdal
JØRGENMOEDuoblaster9000X1
Jørgen Moe
BRITDYRNESDSC_9330
Brit Dyrnes
Hode#3_Øyvind_Suul_2019_ca_30cm_Glasert_steingods_MG_5140
Øyvind Suul