Sigrid Moldestad med Band på Vårt Hjem

2. May 2019

Steinkjer

Vårt Hjem Steinkjer, Kongens Gate, Steinkjer, Norway

Sigrid Moldestad er ein av Norges fremste artistar innan folk, vise -og tradisjonsmusikk. Ho har eit sterkt fortellerhjarte og ei eiga evne til å berøre publikum anten det er med leikfull kraft eller melankoli og sjølvskrivne viser og tekstar. Ho vaks opp i den vesle bygda Breim, Nordfjord og vart tidlig introdusert for felemusikken. Ho har studert folkemusikk ved Ole Bull Akademiet på Voss og har fordjupa seg i tradisjonen frå sitt heimområde. Det er også denne musikken som er inspirasjon og rot i mykje av det ho skapar sjølv.
Sigrid Moldestad er aktuell med programmet “Sigrid redder folkemusikken” på NRK