Betre i lag!

Ranveig aas og gusta Marie tronstad

Samarbeid mellom TrondheimFOLK og Hilmarfestivalen!

Kva er TrondheimFOLK?

-TrondheimFOLK er ein folkemusikkscene i Trondheim (uten ein eigentlig scene). Vi arrangerer folkemusikkonsertar, folkedansforestillingar og dansefestar på fleire stader i byen, mellom anna i KonsertGalleriet og Dokkhuset. Vi ønskjer å vise fram norske folketradisjonar, både nye og gamle, små og store. Vi byr på et variert program, der både konsertar med soloartistar, grupper og lag slipper til. Kvart semester har vi òg en danseforestilling og ein dansefest, fortel Ranveig Aas.

-Hausten 2014 var vi fleire som etterlyste folkemusikk- og folkedansarrangement i Trondheim, legg Gusta Birgitte Tronstad til. Nokre av oss, Tone Honningsvåg Erlien, Inga Myhr og eg, begynte å se på mogelege tiltak, og i januar 2015 var TrondheimFOLK ein realitet. Vi ønskjer å legge til rette for at ein kan få oppleve profesjonelle folkemusikk- og folkedansartistar her i Trondheim, og å samle og styrke amatørmiljøet. Å sjå denne utviklingen undervegs, og kor langt vi har kome no er heilt fantastisk, og det blir spennande å sjå kva som skjer vidare.

Kva slags FOLK er de sjølve?

-Eg er musikkviter og felespelar med spesiell kjærleik for folkemusikk, fortel Ranveig Aas. Eg kjem opprinneleg frå Skien, og fekk først auga ordentleg opp for folkemusikk gjennom studentspelemannslaget Snaustrinda Spelemannslag. Eg byrja å jobbe i TrondheimFOLK etter endte studier, både for å få relevant erfaring og for å bidra til at det skjer folkemusikkarrangement i Trondheim, på eit profesjonelt nivå. Det å skape arbeidsplassar for profesjonelle musikarar og dansarar er noko jeg ser på som veldig viktig, for då kan vi som publikum få dei aller beste folkemusikk-opplevingane, seier ho engasjert.

-Eg er óg felespilar og musikkviter som har vokst opp litt midt i mellom klassisk og folkemusikk, fortel Gusta Birgitte Tronstad. Eg kjem frå Leksvik, og vart rekruttert til Snaustrinda Spelemannslag av Ranveig. Der møtte eg ein fantastisk verd med spell og dans!

No har de gått inn på eit samarbeid med Hilmarfestivalen – kvifor det?

-Fordelane med å samarbeide med Hilmarfestivalen er mange. Vi kan samarbeide om å få til turnéer, slik at vi i lag kan hente større artister til Trondheim og Trøndelag. Når vi er fleire som tenkjer og planlegg, kan vi komme opp med «kulere» konsept, og halde oss oppdaterte på alt det nye og spennande som skjer på folkemusikkfronten, og vi kan utfordre kvarandre på å tenke nytt om ulike konsept. For oss som jobber frivillig med dette, men samstundes vil jobbe så profesjonelt som mogleg, er det stor støtte i at Hilmarfestivalen kan hjelpe til med noko av det administrative arbeidet, slik at vi kan gjennomføre våre planar uten altfor stor slitasje på oss – og våre frivillige.

Vi i Hilmarfestivalen GLER oss til samarbeidet – for vi blir enno betre i lag!