TALE – Fortellerseminaret for kultur, næringsliv og forsking.