Program

Arrangement:
Tid:
Sted:
28. jan 2020 - 12:00
Olav Duun Videregående skole
29. jan 2020 - 12:00
Inderøy Videregående skole
31. jan 2020 - 19:00
Oppdal Kulturhus
4. feb 2020 - 20:00
Kulturscenen Vårt Hjem
6. feb 2020 - 20:00
Barrick (Kulturkafèen) Namsos
24. mar 2020 - 19:30
Logtun Kirke
25. mar 2020 - 19:30
Ranem Kirke