Tiltak

Hovudtiltak:

 1. Hilmarfestivalen
 • Over 70 arrangement i Steinkjer i november kvart år
 1. Hilmarfestivalen året rundt (tidlegare Hilmarscena)
 • Over 50 arrangement i heile Trøndelag i 18 ulike kommunar

Pågåande tiltak

3. Hilmartalentet

4. Støtte Folkemusikkarkiva i Trøndelag, og arbeide for fast arkivformidlarstilling

5. Representasjon

 • Delta på og samarbeide med aktørar i og på nasjonale og internasjonale fagtreff

a.  FolkeLarm

b. Representantskapsmøtet i Norsk senter for folkemusikk og folkedans

c. Rådet til Riksscenen

d. Nordlek

e. Womex

 • Samarbeide med

a. beslekta organisasjonar innanfor sjangeren (som FolkOrg, Rff og Noregs Ungdomslag)

b. innanfor musikkbransje (som Tempo og Midtnorsk jazzsenter)

c. innanfor reiseliv (som Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Saemien Sitje, Visit Innherred, Trøndelag Reiseliv og Oi Trøndersk Mat og Drikke)

6. Spesielt samarbeide med TrondheimFolk og Folkemusikkscena på Røros.

7. Sal av folkemusikk og folkedans – kurs / workshops / foredrag / konsertar

8. Utdeling av Hilmarprisen

9. Digital scene

10. Fagkyndig instans for amatørgrupper og profesjonelle

11. Gjennomføre arkivseminar

12. Konsertserie på eldresenter i Steinkjer kommune

13. Ulike kurs og samlingar for rekruttering

 • Dansekurs til alle 3. klassingane i Steinkjer
 • Dansekurs til alle 3. klassingane i Levanger
 • Dansekurs og musikk-kurs til alle 5. klassingane i Steinkjer
 • Dansekurs og musikk-kurs til alle 7. klassingane i Steinkjer
 • Dansekurs som munnar ut i dansefest for alle 9. klassingane i Steinkjer
 • Koordinere i samarbeid med Verdal Jr. Spellmannslag, Spellmannslaget Laust og fast v/ Sturla Eide, Sør-Trøndelag Ungdomslag, Inntrøndelag Ungdomssamlag, Naumdøla Ungdomslag, Trøndelag folkemusikklag samt Kulturskolane i Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Melhus, Skaun og Trondheim:

a. Ei helgasamling for barn med barnefest på våren (Midtvinterdansen) og ein barnefest på hausten.

b. HilmarUng: Tilbod til ungdom 14 – 26 år om fire helgesamlingar i året innanfor

i. dans

ii. spel (folkemusikk) med ulike instrument

14. I samarbeid med arkivformidlaren for folkemusikk og folkedans i Trøndelag arrangere turne til miljøa i fylket med seminar om stoff henta frå arkivet. Vi hentar fram ukjent stoff og presenterer dette.

15. Fleire fargar i Steinkjer – i samarbeid med Steinkjer Kulturskole: øving året rundt på mottaksskolane og 5 forestillingar

16. Delta i språk og kulturfestivalen i Trondheim

17. Arbeide for nyskaping av formidling innanfor immateriell kulturarv i DKS

18. Samling av profesjonelle utøvarar og aktørar for innspelsmøte

19.  Gjennomføre Trøndelagskappleiken saman med BUL Steinkjer og Trøndelag folkemusikklag

20. Gjennomføre faghelg 16. – 17. september

21. Innflytting i nytt Kulturhus på Steinkjer i 2023 og innhald i Kulturhuset

22. Følgje opp tilbakemeldingar frå kulturetatane frå fylkeskommunen si undersøking om situasjonen for folkemusikken og folkedansen i kommunane i Trøndelag

23. Opne vekesøvingar for to barnegrupper og ei ungdomsgruppe i samarbeid med BUL Steinkjer

Andre prosjekt vi arbeider med å få opp

 

24. Co-creation folkedans og moderne dans

25. Tilsette folkedanspedagog

26. Tilsette folkemusikkpedagog

27. «Litj-Hurven» – arbeidstittel – opent tilbod til alle i småskolen i samarbeid med Steinkjer kulturskole og BUL Steinkjer – alle får danse- og leiketilbod med lur, bukkehorn, tromme, fløyte. Dvs. Her blir dei introdusert for dansen og spelet i veldig ung alder.