Om oss

Felespelaren Hilmar Alexandersen frå Steinkjer var ein av dei største folkemusikarane i Norge og Norden på 1900-talet. Med sin heilt spesielle tone skreiv han seg inn i norsk musikksoge.

Stiftinga Hilmar Alexandersen har hovudkontor i Steinkjer og arbeider for bevaring og utvikling av tradisjonskulturen, spesielt folkemusikk og folkedans.

Om Stiftinga Hilmar Alexandersen

Stiftinga Hilmar Alexandersen har hovudkontor i Steinkjer og arbeider for bevaring og utvikling av tradisjonskulturen, spesielt folkemusikk og folkedans.

Formålsparagraf

Stiftinga Hilmar Alexandersen er ei ideell stifting. Stiftinga skal vere ein arena for å fremje tradisjonskultur og kultur som næring. Stiftinga har som formål å gjennomføre ein årlig folkemusikkfestival med konsertar, kurs og andre aktivitetar knytt til tradisjonsmusikk, -song og -dans gjennom Hilmar Alexandersen folkemusikkfestival og andre aktivitetar gjennom året i tråd med formålet.

Stiftinga kan i dag seiast å ha fire ulike hovudarbeidsområde:

1 – Hilmarsentret

Arbeider med immateriell kulturarv generelt. Sentret inneheld mellom anna Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans (MSFF) som arbeider for å utvikle sjangeren, spesielt med tanke på å styrke arrangørar, profesjonelle utøvarar og rekruttering.

2 – Arrangement

 • Hilmarfestivalen kvart år i veke 45
 • Hilmarscenen. Arrangerer konsertar året rundt i heile Trøndelag
 • HilmART –kunstprogram under Hilmarfestivalen og utstillingar gjennom året

3 – Prosjekt

Eksempel på prosjekt som Stiftinga som har gjennomført

 • Bygda Dansar i Nord-Trøndelag: Trø te’ (2011-2013) – i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Interregprosjektet: Bygdene Dansar (2012/13) – i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Nordlek-stemnet (2012) for Noregs Ungdomslag
 • Landsfestivalen for folkemusikk (2014) for FolkOrg
 • Sekretariat for Nordlek-organisasjonen (2013 – 2018)
 • Å få oppført statue av Hilmar Alexandersen (2014)
 • Hilmarfest i 10 år – jubileumsbok om Stiftinga Hilmar Alexandersen (2016)
 • Innsamling av immateriell kulturarv i Henning (2016) i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Trøndersk helg i Oslo – 10. – 11. mars 2017 i samarbeid med Riksscenen
 • Støtte til etableringa av Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag (2017-2018)
 • Samarbeidsprosjekt mellom reiselivsbedrifter og musikarar for auka sal av trøndersk kultur (2016 – 2019).

4 – Formidling – sal

Norwegian Folk Management:

Stiftinga har eit heileigd dotterselskap: Hilmar AS, som arbeider med kommersialisering og sal av folkemusikk og folkedans og anna norsk kultur nasjonalt og internasjonalt.

Styret i Stiftinga

 • Turid Hofstad, styreleiar
 • Anne Haga, nestleiar
 • Einar Olav Larsen
 • Grete Waaseth
 • Bjørn Ludvig Bergsmo

Siste årsmelding

 

Årsmeldinga 2023 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmeldinga 2022 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmeldinga 2021 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmeldinga 2020 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmeldinga 2019 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmelding 2018 for Stiftinga Hilmar Alexandersen

Årsmelding 2017 for Stiftinga Hilmar Alexandersen