Om Hilmar Alexandersen

Hilmar Alexandersen var frå Egge i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag. Han var fødd 22. november 1902 og døydde 28. april 1993.

Hans glimrande felespell gjorde han til ein av dei største folkemusikarane i Norge og Norden på 1900-talet. Begge foreldra hans song og tralla slåttar som Hilmar høyrde i sin barndom. Tonearven frå foreldra er kjenneteikna ved bruken av reine naturtonar og den ekte speleglede og tonekjensle han viste i spelet sitt.

Hilmar Alexandersen | Hilmarfestivalen

Hilmar var sterkt forankra i det tradisjonelle, samtidig som han viste interesse og evner for det nyskapande og eksperimentelle. Dette galdt både i form og innhald, sjølve musikken så vel i solo som samspel. Hilmar skapte ny tradisjon med si sterke formidling. Han var både underhaldar, ein stor historieforteljar og spelemann, åleine eller i samspell med andre musikarar.

Plateinnspelingane med P.A. Røstad og hans orkester er kjente og kjære for heile gammeldans-Noreg. Gjennom mange år var han fast bidragsyter til NRK sitt folkemusikkarkiv og til Folkemusikkhalvtimen. Med sin heilt spesielle tone har Hilmar for alltid skrive seg inn i norsk musikksoge.

Omtale av Hilmar Alexandersen i Steinkjerleksikonet finn du her. 

 

Statue av Hilmar avduka i 2014