HilmART

HilmArt presenter kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå i dialog med lokal skapende virksomhet.

Samspillet mellom billedkunst og musikk er et av festivalens bærende elementer, og  HilmArt samarbeider med Steinkjer kunstforening, Steinkjer Kulturskole, Steinkjer Videregående skole, Uppdaldåggån, Jakob Weidemanns venner, Saemien Sijte, Egge Museum og andre om utstillingar under festivalen.

HilmArt har et programråd som står for planlegging og gjennomføring av programmet.

Inger Marie Lillesand er leder av programrådet som ellers består av Elen Kristina Utsi og Ida Warholm Bjørken.

HilmART 2024

MM24-logo-svart-tekst_MM

ENTER GHOST, EXIT GHOST, RE-ENTER GHOST

ENTER GHOST, EXIT GHOST, RE-ENTER GHOST
Kunstrom Jakob
20 juni – 4. september

Utstillingen er en del av   Meta.Morf 2024, «Loaded Bodies» og et samarbeid med Kunstrom Jakob/Nils Aas Kunstverksted

ENTER GHOST, EXIT GHOST, RE-ENTER GHOST er et multimedialt verk laget av Verdensteatret. Den tverrfaglige kunstnergruppen har siden 1986 arbeidet i kollektive prosesser med å skape særegne og intrikate produksjoner i skjæringspunktet mellom scenekunst og visuell kunst.

Creative team Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Magnus Bugge, Niklas Adam and Torgeir Torve,

Daglig leder director Martin Taxt.

MM24-logo-sky-katt

Trondheim biennale for kunst og teknologi, Meta.Morf 2024 – ]Loaded Bodies, utforsker den teknologiske kroppen fanget mellom virtuell ekstase og digitalt overkonsum. Enten det dreier seg om menneskers lengsel etter virtuell udødelighet eller kunstig intelligens’ ønske om å interagere med fysisk virkelighet, er dette langt fra bare en lek. Dette er livet slik vi kjenner det i det 20. århundre.

For et bredere publikum ønsker Meta.Morf å presentere kunstnere, musikere, forfattere og forskere som på ulike måter belyser forholdet mellom menneske og teknologi, dets muligheter og konsekvenser.

Meta.Morf 2024 finner sted fra 17. april til 13. oktober. I samarbeid med den nederlandske organisasjonen, V2_, Lab for the Unstable Media, arrangeres også den aller første utenlandsversjonen av Meta.Morf i Rotterdam mellom 19. september og 13. oktober, 2024.

Meta.Morf er støttet av Norsk Kulturfond, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

HilmArt er støttet av Trøndelag fylkeskommune.