Velkommen til HilmArt blogg

HilmArt  er en utstillingsprodusent i det frie feltet  i tilknytning til Hilmarfestivalen. Denne bloggen skal dokumentere HilmArt produksjonene fra 2019  og framover. HilmArt og Saemien Sijte har en  samarbeideavtale og som manifesteres som  utstillinger under Hilmarfestivalen. I tillegg kjøres større og mindre prosjekt gjennom året med ulike samarbeidspartnere.