JORD 2021

Med Veslemøy Lilleengen, Laila Brandsfjell,  Morten Jensen Vågen og Matti Aikio.

Hegras hese skrik bryter gjennom morgensøvnen. Akkurat nå er vi på jorda samtidig hegra og jeg.

Jord. Et ord vi bruker med stor selvfølgelighet, om kloden, om åkeren, byjorda, om skogbunnen.

Veslemøy Lilleengen: ”Jord er egentlig mest stein som er utsatt for vær, vind og isbreer, Dorodango gjør jorda ( visuelt ) om til stein igjen. Jord består også av organisk masse, det vokser gror og alt som lever vender tilbake til jord i en evig runddans.”

Det blir jord av hegreskrik også. Men det tar tid.

Jorda er ca. 3,8 milliarder år gammel, og i mer enn 70 000 år har den vært bebodd av mennesker. Jord er evolusjon og overlevelse.

Vi er mennesker i natur, det er lett å glemme når stiletthælene klakker mot brostein. 

Når alt vi trenger finnes på supermarkedet.

Jord under asfalt. Urbane landskap som blir en asfaltjungel å overleve i. Morten Jensen Vågen kvesser fram en kniv fra metallbandet han finner på byggeplassen. Han former nåla som syr jakken. Alt av materialer og byggeplast er fra anleggsområdet rundt Bar Code                  

Laila Brandsfjell sine arbeider blir minnebanker forradisjonelle håndverksteknikker og levemåter, oppstått i en tid da alt man trengte ble hentet og høstet fra natur og jord.

Når alt fra reinen brukes og når mange nok skinn fra leggbein kan bli til et dekke med evne til å varme.

Jord er sted og tilhørighet. Det er beiteområder som går i arv generasjonene i mellom, og det er hellige steder. Det er jord som har en verdi som bare natur.

Når storsamfunnets vekst spiser seg inn i fjell og beiteområder trues urfolkets livsgrunnlag. 

Matti Aikio kommer fra en reindriftsfamilie i Vuotso, og hans arbeider og fortellinger springer ut fra opplevd virkelighet.

Jord er noe vi alle deler og påvirker. Derfor trengs mange samtaler om Jord. Denne utstillingen er en av dem.