Janne Svit i Studio Blikket

Utstillingen er et samarbeid mellom HilmArt og Studio Blikket. Noen av bildene i utstillingen på Studio blikket er fra Telebygget før det ble revet. Bygget er en del av Steinkjers gjenreisningshistorie.  Utstillingen er en del av  prosjektet LEIRE, LANDSKAP, HUS OG KERAMISK KUNST.