MAKE ART NOT WAR

ÅRET
Vi uttrykker vår støtte til Ukraina gjennom å gi alle billettinntekter på dobbeltkonserten med Open Ears + Skurkar på Kulturscenen Vårt Hjem torsdag 10. mars klokka 19.00 uavkorta til aksjonen Stay with Ukraina v/ Natalia Lillegaard.