TEGL i kulturkafé Hegdahlgården

TEGL er en todelt utstilling hvor den ene delen forteller om virksomheten ved Trana Teglverk og den betydning produksjonen av murstein, drensrør og takstein har hatt for Steinkjers historie. 

I denne sammenheng vil vi også belyse murerhåndverket og den innsats arbeidsfolk gjorde for å bygge opp byen etter krigen.

Den andre delen av utstillingen har tittelen « SYNLIG TEGL I DAGENS STEINKJER» og er en fotoutstilling ved Robert Øfsti.

HilmART og prosjektet LEIRE, LANDSKAP, HUS OG KERAMISK KUNST har som målsetting gjennom flere utstillinger å belyse leire som materiale både for kunstnerisk virksomhet og som byggemateriale.

Det blir åpning utstillingen av murer VIGGO BALLO på lørdag 22. oktober kl 13:00. Dere er alle hjertelig velkomne  Utstillingen er ellers åpen onsdager og søndager frem til og med 11.desember.