750-årsjubileet til Landsloven i 2024

eb474d0f-e0c3-99e1-d55f-552781460826

Stiftinga Hilmar Alexandersen er saman med Proneo prosjektleiarar for Frosta kommune sitt arbeid opp mot 1000-årsjubileet til nasjonen i 1030, 750-årsjubileet til Landsloven i 2024 og forundersøkingar om nytt formidlingssenter knytt til Frostatingsloven.

Det er mye interessant som skjer på Frosta framover. Sjå gjerne innom Frosta kommunes arrangementskalender for å bli oppdatert:

https://www.frosta.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/frostatingsprosjektet-sammen-om-en-historisk-fremtid/lagabotejubileet-frosta-2024/