Utlysning: Oppdrag for kulturbedrifter/kunstnere Samspel63

Auskin
 
Interregprosjektet Samspel63, der Hilmar er norsk prosjektleder, lyser ut tre produktutviklingsresidenser: Nordic Soundscapes i Storlien, Korpens Öga på Jorm og Auskin Kreative Senter i Vuku. 
Til hver residens søker vi en aktør fra Norge og en fra Sverige, til en ukes oppdrag på nevnte residens. Reise, kost og losji er inkludert. Oppdraget honoreres med 35 000 SEK per aktør.
 
1. Auskin Kreative Senter
Periode: Uke 46, 11–17 november 2024
Søkes:
  • Designer eller håndverker
  • Kunstkeramiker
2. Nordic Soundscapes: 
Periode: Uke 38, med noe etterarbeid frem til 10. oktober
Søkes:
  • Lyd- og videoskaper
  • Kunsthåndverker

3. Rid i Jorm: 
Periode: Residencyen vil pågå i en uke vinteren 2024–2025, med en endelig åpning av Korpens Öga planlagt sommeren 2025. Vi starter med et første møte i oktober og ferdigstiller residencyen våren 2025.
Søkes:
  • Designer
  • Forteller
For å søke, send inn en beskrivelse av hva du ønsker å bidra med, samt en CV og et par eksempler på hva du har gjort tidligere. Oppgi også spesifikke ferdigheter som er relevante for oppholdet. Søknaden må være mottatt senest 23.juni 2024. Søknaden sendes til [email protected]. Husk å angi hvilket residency du er interessert i å delta på!
Etter at søknadsperioden er avsluttet, vil vi i Samspel63, sammen med oppdragsverten, velge aktørene som får lov til å delta i residencyen. Du får svar på søknaden din innen 27. juni.