Hilmarfestivalen

Event

Event:
Time:
Place:
9. Aug 2022 - 10:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
12. Aug 2022 - 16:00
Steinkjer samfunnshus
17. Sep 2022 - 10:00
Tingvold park hotell
4. Nov 2022 - 16:45
Flere steder i Steinkjer
4. Nov 2022 - 18:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
5. Nov 2022 - 11:00
Kulturskolen, Steinkjer samfunnhus
5. Nov 2022 - 12:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
5. Nov 2022 - 13:00
Foaje, Steinkjer samfunnhus
5. Nov 2022 - 15:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
5. Nov 2022 - 21:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
6. Nov 2022 - 12:30
Steinkjer
7. Nov 2022
Barneskoler i Steinkjer
7. Nov 2022
Eldresenter i Steinkjer
7. Nov 2022 - 12:00
Steinkjer
7. Nov 2022 - 17:00
Kulturscenen Vårt Hjem
7. Nov 2022 - 19:00
Steinkjer Kirke
8. Nov 2022 - 08:00
InnoCamp, Steinkjer
8. Nov 2022 - 11:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
8. Nov 2022 - 15:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
8. Nov 2022 - 17:00
Dansesal 2, Kulturskolen
8. Nov 2022 - 19:30
Steinkjer Bibliotek
9. Nov 2022 - 13:00
Verdal bibliotek, Verdal
9. Nov 2022 - 17:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
9. Nov 2022 - 19:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
9. Nov 2022 - 19:30
Klubbscenen, Samfunnshuset
10. Nov 2022 - 09:00
Steinkjer bibliotek
10. Nov 2022 - 16:00
Kulturscenen Vårt Hjem
10. Nov 2022 - 16:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
10. Nov 2022 - 17:20
AMFI, Steinkjer
10. Nov 2022 - 18:00
Torget, Steinkjer
11. Nov 2022 - 09:00
Kulturskolen og Steinkjer samfunnshuset
11. Nov 2022 - 16:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
11. Nov 2022 - 18:00
Festalen, Steinkjer Samfunnshuset
11. Nov 2022 - 19:00
Steinkjer Barneskole
11. Nov 2022 - 19:30
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
11. Nov 2022 - 21:00
Klubbscenen, Steinkjer Samfunnshuset
12. Nov 2022 - 10:00
Lillesalen, Steinkjer Samfunnshuset
12. Nov 2022 - 10:00
Steinkjer bibliotek
12. Nov 2022 - 11:00
Foajeen, Steinkjer Samfunnshuset
12. Nov 2022 - 11:00
Torget på Steinkjer
12. Nov 2022 - 11:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
12. Nov 2022 - 12:00
Dansesal 2, Steinkjer Samsfunnhuset
12. Nov 2022 - 12:00
Steinkjer kirke
12. Nov 2022 - 14:00
Klubbscenen, Steinkjer Samfunnshuset
12. Nov 2022 - 17:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnshuset
12. Nov 2022 - 18:30
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
12. Nov 2022 - 20:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
13. Nov 2022 - 11:00
Steinkjer kirke