Stiftinga Hilmar Alexandersen

Stiftinga Hilmar Alexandersen har hovudkontor i Steinkjer og arbeider for bevaring og utvikling av tradisjonskulturen, spesielt folkemusikk og folkedans.

Formålsparagraf

Stiftinga Hilmar Alexandersen er ei ideell stifting. Stiftinga skal vere ein arena for å fremje tradisjonskultur og kultur som næring. Stiftinga har som formål å gjennomføre ein årlig folkemusikkfestival med konsertar, kurs og andre aktivitetar knytt til tradisjonsmusikk, -song og -dans gjennom Hilmar Alexandersen folkemusikkfestival og andre aktivitetar gjennom året i tråd med formålet.

Stiftinga kan i dag seiast å ha fire ulike hovudarbeidsområde:

1 - Hilmarsentret

Arbeider med immateriell kulturarv generelt. Sentret inneheld mellom anna Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans (MSFF) som arbeider for å utvikle sjangeren, spesielt med tanke på å styrke arrangørar, profesjonelle utøvarar og rekruttering.

2 - Arrangement

 • Hilmarfestivalen kvart år i veke 45
 • Hilmarscenen. Arrangerer konsertar året rundt i heile Trøndelag
 • HilmART –kunstprogram under Hilmarfestivalen og utstillingar gjennom året

3 - Prosjekt

Eksempel på prosjekt som Stiftinga som har gjennomført

 • Bygda Dansar i Nord-Trøndelag: Trø te’ (2011-2013) - i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Interregprosjektet: Bygdene Dansar (2012/13) - i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Nordlek-stemnet (2012) for Noregs Ungdomslag
 • Landsfestivalen for folkemusikk (2014) for FolkOrg
 • Sekretariat for Nordlek-organisasjonen (2013 - 2018)
 • Å få oppført statue av Hilmar Alexandersen (2014)
 • Hilmarfest i 10 år – jubileumsbok om Stiftinga Hilmar Alexandersen (2016)
 • Innsamling av immateriell kulturarv i Henning (2016) i samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans
 • Trøndersk helg i Oslo – 10. - 11. mars 2017 i samarbeid med Riksscenen
 • Støtte til etableringa av Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag (2017-2018)
 • Samarbeidsprosjekt mellom reiselivsbedrifter og musikarar for auka sal av trøndersk kultur (2016 - 2019).

4 - Formidling - sal

Norwegian Folk Management:

Stiftinga har eit heileigd dotterselskap: Hilmar AS, som arbeider med kommersialisering og sal av folkemusikk og folkedans og anna norsk kultur nasjonalt og internasjonalt.

Styret i Stiftinga

 • Turid Hifstad, styreleiar
 • Anne Haga, nestleiar
 • Einar Olav Larsen
 • Grete Waaseth
 • Bjørn Ludvig Bergsmo

Grunnfondsinnskytarar

 • Steinkjer Kommune
 • T:lab
 • FolkOrg
 • Steinkjer kunstforening
 • BUL i Nidaros
 • Noregs Ungdomslag
 • BUL i Steinkjer
 • Dampsaga Bad og Kulturbygg
 • Verdal juniorspellmannslag
 • Inntrøndelag Ungdomssamlag
 • Nord-Trøndelag musikkråd
 • Sør Trøndelag Ungdomslag
 • Trøndelag Folkemusikklag

Siste årsmelding

Årsmelding for Stiftinga Hilmar Alexandersen 2017

Arrangement

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.