Konferanse (del 2): Fortelling brukt i forretningsutvikling

6. november 2020

13:00 - 15:30

Vårt Hjem, Steinkjer

Fortellernettverket TALE består av 14 bedrifter og organisasjonar som alle bruker fortelling som verktøy i sitt arbeid. Nettverket vil med støtte frå Kreativt Norge skape ein nasjonal konferanse under Hilmarfestivalen i 2021 og utvide denne til ein internasjonal konferanse i 2022. 2020 er opptakten til dette.

13.00 – 13.30:     Deltakarane i nettverket har korte presentasjonar av seg og sitt arbeid med forteljing.

13.30 – 14.00:     Forretningsutvikler Peter Albinson: Korleis bygge opp ein nasjonal konferanse – utvikling av eit scenario

14.15 – 15.00      Plenumsdiskusjon og dialog: Korleis lage ein internasjonal viktig konferanse frå 2022

15.00 – 15.30     Presentasjon av resultat frå tredagers intervju og fortellerkurs i regi av Memoar, Midtnorsk Fortellerforum og Hilmarfestivalen på Egge Museum 22. – 24. september 2020.

 

Med i fortellernettverket TALE er (i alfabetisk rekkefølge):

 • Explorative AS
 • Falstadsentret
 • Fosdalsgruvas venner
 • Galleri Widegren
 • Gruveteatret i Malm
 • Hegdahlgården
 • Malm Hotell
 • Midtnorsk fortellerforum
 • Nord Universitet
 • Stiklestad Nasjonale Kultursenter avd. Egge
 • Saemien Sijte
 • Steinkjer bibliotek
 • Tindved Kulturhage
 • Visit Innherred

I tillegg har vi nasjonale og internasjonale partar:

 • Den Norske Fortellerfestivalen (i Oslo)
 • Jakob Sande-tunet – Klynge for forteljarkunst (i Førde)
 • Memoar (i Bergen)
 • Midt-Troms Museum
 • Sagobygden i Ljungby i Sverige

Stiftinga Hilmar Alexandersen er koordinator for nettverka.

PÅMELDING HER