Seminar: Korleis utvikle forteljinga i Noreg?

Johan Einar Bjerkem er dagleg leiar i Stiftinga Hilmar Alexandersen, som har sett søkelyset på fortelling gjennom dei siste åra.

Korleis utvikle forteljinga i Noreg?

Vi lever i et gjennomorganisert samfunn, men når de gjeld forteljing, har vi ingen slagkraftig nasjonal organisering som kan snakke forteljingas og forteljarens sak.
Treng vi det – og korleis bør det i så fall gjerast? Vi vil også snakke om: Kva historier treng vi, og korfor?

Johan Einar Bjerkem, dagleg leiar av Stiftinga Hilmar Alexandersen leier samtalen med dagleg leiar i Memoar, Bjørn Enes og Alexander Rauboti, frå  Jakob Sande – senter for forteljekunst.
Det blir også opna for innlegg frå og samtale med salen.