Seminar: Hvorfor bo i New York når du kan bo i Steinkjer eller Östersund?

8. november 2023

14:00 - 14:50

Elvesalen

Nye Steinkjer Kulturhus, Jakob Weidemanns gate, Steinkjer, Norge

Hvorfor bo i New York når du kan bo i Steinkjer eller Østersund? En workshop for å skape de optimistiske fremtidsfortellinger om Midt-Norden.

En workshop blir ledet av forretningsutvikler, samfunnsbygger, prosessleder, pedagog og forfatter Linda Forss. Hun bor i Huså, en liten prikk på kartet over Jamtland.

«På ForssLivs fanns min moster som såg till att jag fick gå och titta på Huså Spelet och förstå att kultur kan rädda världen. För kultur räddade Huså. Det är bara att ta en by i taget.» ( Linda Forss)

  • Pitch ved Susanne Kvamløf, frilansfotograf og journalist som bor i Kaxås.

Så setter vi i gang med å skape de optimistiske fremtidsfortellingene. Ligger det en mulighet her, som kan hamle opp med fortellingene om befolkningsnedgang, stram økonomi, sentralisering og miljøkrise?