Snåsapolsseminar

9. november 2019

10:00 - 14:00

BUL Steinkjer, Skolegata 3, 7713 Steinkjer

Kjøp billetter

Snåsapolsen, – finnes den? Samtale og diskusjon

Marit Vestrum har i mange år drevet innsamling av folkemusikk i Nord-Trøndelag. Under seminaret presenterer hun polsdansslåtter fra Snåsa og omegn, hentet fra notesamlinger og arkivopptak. Det legges opp til diskusjon omkring særtrekk i slåttetyper og spellestil.

Siri Mæland fra Norsk senter for folkemusikk og folkedans var seminarleder for et år siden da seminaret med samme tittel ble diskutert.

Hun starter med å oppsummere fjorårets seminar, for deretter å sette søkelyset på:  Hvorfor og på hvilket grunnlag ønsker en å kalle en dans etter et sted?  Hun vil sammen med de tilstedeværende skaffe en oversikt over hvilke kilder en har for dans Nord i Trøndelag, og inviterer danse- og musikkmiljøet Nord i Trøndelag til et felles dykk ned i disse kildene i etterkant av seminaret. Hun håper at seminaret munner ut i en skisse til en plan for arbeidsmøter og søknad om støtte.

Kjøp billetter