Utstilling: Den Malende Trubadur – Carl Lønseth

31. oktober 2020

14:00 - 18:00

Hegdahlgården

Kjøp billetter

Den malende trubadur – CARL LØNSETH

Musikalsk fortelling og utstilling

Maleren og musikeren Carl Lønseth (1888 – 1962) var en bauta innen småbyen Steinkjers kunst og kulturliv. Hans ateliér var et kulturelt samlingspunkt både før krigen, da det lå i Lønseth-gården på torget, og når han etter krigen flyttet inn i nytt hus i Furuskogvegen 2.

Som ung fikk Carl Lønseth både musikk- og maleriundervisning i Oslo, og han dro på studietur til Paris. Dessuten lærte han fiolinbygging på et verksted i Bøhmen, og han reiste også en tur til Chicago.

Carl Lønseth ble gift bare 21 år gammel og sammen med Margrethe fikk han syv barn.

Hans far, Martin Lønseth, var en foregangsmann i Steinkjer på flere områder, og Carl gikk i gullsmedlære i farens verksted.

Det var nok ikke alltid lett for en far å akseptere at hans eneste sønn ønsket å konsentrere seg om malekunst i stedet for å føre familievirksomheten videre, spesielt når dette til tider gjorde det svært vanskelig å forsørge en stor familie.

Da restaurant «Trubaduren» åpnet i Trondheim i 1946 hadde teatermaler Ernst Biermann laget et stort veggmaleri, og midt blant alle skuespillere satt trubaduren selv – Carl Lønseth. Det var ikke bare i hjembyens kulturliv Carl markerte seg. Han hadde flere utstillinger i Trondheims Kunstforening med gode kritikker, og han var representert da Kunstnernes Hus åpnet i Oslo i 1930.

Hans gode venn Jakob Weidemann forteller blant annet at Lønseth var helt avgjørende for hans egen kunstneriske utvikling.

Ved å lage en utstilling og en musikalsk presentasjon vil vi forsøke å skape et helhetlig inntrykk av denne kulturpersonligheten.

I 1930-årene lå Strindmos Café i Rolf Hansengården på torget. Den ble drevet av musikerparet Oskar og Ellen Anna Strindmo og her var det både maleriutstillinger og musikalsk underholdning.

UTSTILLINGEN ER ÅPEN:

Søndag 1. nov 11:00 – 15:00.
Onsdag 4.nov  11:00 – 15.00
Søndag 8.nov 11:00 – 15:00

Kjøp billetter