Utstilling: Karianne Stensland + utvalgte kunstnere: Samisk duedtie

31. oktober 2020

12:10 - 15:00

Snopp Designbyrå, Breidablikkgården

Kongens Gate 24, Steinkjer, Norge

Kjøp billetter

Snopp Designbyrå i Breidablikkgården har åpent kvar dag frå 11.00 til 15.30

Kunstnere i utstillingen:

Duedtie: Elen Kristina Utsi, Nils-Ove Gustafsson, Nils Arvid Westerfjell, Arne Joma, Håvard Danielsen

Vil du sjå sleiva mi? Karianne Stensland

I oppkjøringen til denne utstillingen fikk vi det triste budskapet om at Nils Westerfjell uventet hadde gått bort. Han hadde et emne under arbeid, ment for denne utstillingen. Hans etterlatte syns det er fint at han likevel er representert her, og vi er spesielt glade for å kunne rette fokus på hans verk i denne sammenhengen, og at utstillingen med det blir komplett.

Duodji-arbeidene er vakre gjenstander, hvis grunnform oftest er bestemt av en opprinnelig funksjon. Hovedmaterialet i denne utstillingen er nøye utvalgte treemner. Duodji er nært knyttet til naturen  og bærer mange fortellinger knyttet til mytiske tradisjoner og en hverdag avhengig av kunnskap om å leve med naturen:

 Vätnoe/duedtie/kunst/håndverk  av Susanne Lyngmann, Saemien Sijte  

Sørsamisk duedtie/vätnoe  har sin opprinnelse i en hverdag der sjølberging har vært en nødvendighet. Naturmaterialer fra nære omgivelser ble råmaterialer, og reinsdyret står sterkt i den samiske kulturen. Både som mat og materialer som pels, skinn, sener, bein og horn til  videreforedling. Forskjellige treslag ble valgt ut fra sine egenskaper , og kunnskap om egenskaper, vekstforhold, håndtering og høsting har vært avgjørende  for resultatet.

Ornamentikken kommuniserer med betrakteren og er påført direkte på materialet. Skåret i tre eller horn skaper de en mening som er beskrivende både for samfunnet og individet.

Kunnskap om form, teknikker, verktøy og ornament har gått i arv fra generasjon til generasjon, selv om behovet for å lage de ulike gjenstandene er endret med tiden. Naepie/Melkeskopa opprinnelig laget for å melke reinsdyr, formes i dag med et annet blikk og mening. For i dag ligger det flere verdier i utøvelsen av Duedtie

Den sørsamiske kunstneren Tomas Colbengtson sier at «Vætnoe/slöjden har varit en ikkevåld-motstandshandling för att bevara det sydsamiska kulturarvet og identiteten»

Duedtie er et språk, en måte å uttrykke seg på. Noe som har vært spesielt viktig ikke minst i det sørsamiske området der språket har blitt fortrengt og sett ned på. Objektene formidler både en kollektiv tilhørighet og et individuelt uttrykk. Du ER i den samiske kulturen når du skaper dine verker. Du går inn i et felleskap med røtter langt tilbake i tiden. Dine egne verk står i det felleskapet.

 

«Det som særpreger duedtie er at den uttrykker totaliteten av kulturens estetiske praksis.» «Duedtie er et konkret uttrykk for en gitt samisk virkelighetsforståelse og handling». Maja Dunfjeld.

Ved stiftinga av Samisk kunstnerorganisasjon SDS 1979, ble, duedtie, billedkunst og andre kunstarter likestilt. Nordisk kulturråd etablerte en årlig innkjøpsordning for duedtie 1970 som senere ble utvidet til å omfatte også billedkunst. Den samling som finnes i Samisk kunstmagasin i Karasjok i dag inneholder mange forskjellige kunstarter med et stort innslag av duedtie.

 

Et av Stenslands hovedtema er kunst versus arbeid. I 2013 ble videoen hennes Stykke for arbeid og kunst nominert til kunstkritikerprisen, av kunsthistoriker og kritiker Jan Kokkin. Karianne Stensland kontakter Kokkin for å finne ut hvorfor han nominerte akkurat denne videoen. Dette blir utgangspunktet for videoen Vil du sjå sleiva mi? fra 2020.

Under et kunstneropphold i Dale som har et velutstyrt treverksted endte hun opp med å lage flere sleiver. Noe som kan være en manifestasjon på selve det å arbeide med kunst. Vel vitende om sitt amatørskap som ”sleivmaker” og her en stor ydmykhet for det kunsthåndverket hun står i relasjon til.

Videre er sleivene hun har laget bestanddeler i en video som heter ”Vil du sjå sleiva mi?”, og som spiller hovedrollen i hennes bidrag i utstillingen. Med tilhørende tegninger er prosjektet er nå på utstilling i Kunstbanken i Hamar.

Er spørsmålene videoen stiller relevante i forhold til forholdet mellom Duodji og den norske kunstscenen? I videoen stiller hun på enkelt, men genialt vis til skue sider om maktforholda i kunstverdenen. Hun harselerer med det mytiske og folkloristiske, og gjennom det  peker hun på blikket som definerer kunst.

Drivkraften i mine arbeider er undersøkelser og omformuleringer av kjønn, makt og rangordning. Mine arbeider innbefatter elementer fra tekst, tegning, musikk og skulptur, ofte presentert gjennom performance, video og installasjon. Improvisasjon i arbeidsprosess og metode, gir prosjektene et aspekt av tilfeldigheter og humor. Med MFA fra Kunstakademiet i Trondheim og studier ved St. Petersburg State Theatre Arts Academy, kobler jeg erfaringen fra visuell kunst og teater opp til egen kunstneriske praksis.

Stensland (f. 1969) bor og jobber i Oslo. Hun har master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim, og teaterstudier ved Det statlige teaterakademiet i St. Petersburg. Hun var med i den skandinaviske kunstgruppen High Heel Sisters, og en av initiativtakerne til Marienborg prosjektrom og atelierfellesskap i Trondheim. I 2014 ble hun utnevnt til fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. I 2021 deltar Stensland på Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

 

Utstillingen støttes av

Kjøp billetter