Jord – Luft – Vann

Natur er grunnlag for alt liv på jorda. Mennesket består ikke uten natur; men naturen består uten mennesket.

Tap av natur versus  det grønne skiftet. 

Urfolksrettigeter, miljøaktivister og naturvernere mot kapitalkrefter Hva skal til for at det såkalte grønne skiftet  blir et reelt grønt skifte.

Utstillingsserien er en møteplass for  refleksjoner  omkring disse temaene