LUFT 2022 – kunstnerne

Tomas Colbengtson

TOMAS COLBENGTSON er født 1957 i Tärnö. Hans arbeider tematiserer kolonisering av samiske områder og hvordan det har påvirket liv og landskap- Et av verkene i utstillingen, Min historie, viser et bilde av en  av formødrene hentet fra et rase-biologisk arkiv.

Verket Tvangsflytt bærer en historie som har preget hele oppveksten;Tvangsførflyttade samer fra Treriksrøset Sverige kommer in i vår sameby ”Vapsten” i Tärna 1931 och detta har medført veldiga motsättningar som ännu ej är løsta


Farhad Kalantarys

FARHAD KALANTARYS arbeider har også en selvbiografiske tilnærming i hvordan han ofte  baserer sine arbeider i nær og opplevd virkelighet, som i det poetiske verket Stars of Urmia, 2013. Verket tar utgangspunkt i stjernehimmelen over saltvannssjøen nært hans fødested i Tabriz i Iran.

Verket er både frigjort fra, og  rommer stedets historiske kontekst, og  Kalantary er opptatt av hvordan stedet ( vi kommer fra/er preget av ) påvirker vår oppfatning av verden


Jason Havneraas og Kjetil Allen Berge

Verket Roger’s watch/Birds Whistle av kunstnerduoen JASON HAVNERAAS og KJETIL ALLEN BERGE, springer ut fra en hendelse i Central Park New York i mai 2020. Nedarvete og høyst levende forstillinger om maktforhold er noen av de mange  lag i dette verket, som de selv beskriver som en digital performance.


Katarina Blind

KATARINA BLIND virker som kunstner, illustratør og grafisk designer. Hun har en personlig naivistisk stil som fremmer feminisme og samisk identitet så vel som betingelsene som påvirker.


Erlend Peder Kvam

ERLEND PEDER KVAM er illustratør, serieskaper og kunstner. Han evner å zoome ut og skildre absurde trekk i vår samtid og  kollektive selvforståelse.