Stiftinga Hilmar Alexandersen har hovudkontor i Steinkjer og arbeider for bevaring og utvikling av tradisjonskulturen, spesielt folkemusikk, folkedans og forteljing.

Framtid / Samspel / Skaparglede

Program

WE FLOAT

1. okt - 20:00

KONSERTSTED OG TURNÈPLAN TBA

HILMARTALENTET Synnøve Brøndbo Plassen

6. nov - 20:00

KONSERTSTED OG TID TBA