HilmarScena

Hilmarscena er eit samarbeidsprosjekt mellom meir enn 25 aktørar og Hilmarfestivalen, som har sett seg som mål å gi publikum i heile Trøndelag  gode folkemusikk- og jazzkonsertar. Navnet vart endra frå Folkjazzscena i Nord-Trøndelag til Hilmarscena i januar 2019, mellom anna fordi Trøndelag vart samla til "eitt rike".

Dette er ei scene for profesjonell musikk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og for lokale og nasjonale utøvarar som står på spranget til å bli profesjonelle. Vi ser breitt på sjangrane og har stor variasjon i konsertane.

Som hovudregel er det konsertstart kl. 20.00, og konsertane er rimelig prisa, slik at så mange som mogleg kan få oppleve desse flotte artistane vi sender ut.

Har du spørsmål, eller ønskjer tilbod på konsertbillettar, send ein e-post til terje@hilmarfestivalen.no

Vi tilbyr sesongabonnement til kr. 750,-.

 

Velkommen til spennande konsertopplevingar!

Program

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.