Bildeserie “Vil du sjå sleiva mi” 2020

Kunstnere i utstillingen:

Duedtie: Elen Kristina Utsi, Nils-Ove Gustafsson, Nils Arvid Westerfjell, Arne Joma, Håvard Danielsen

Vil du sjå sleiva mi? Karianne Stensland

I oppkjøringen til denne utstillingen fikk vi det triste budskapet om at Nils Westerfjell uventet hadde gått bort. Han hadde et emne under arbeid, ment for denne utstillingen. Hans etterlatte syns det er fint at han likevel er representert her, og vi er spesielt glade for å kunne rette fokus på hans verk i denne sammenhengen, og at utstillingen med det blir komplett.

Duodji-arbeidene er vakre gjenstander, hvis grunnform oftest er bestemt av en opprinnelig funksjon. Hovedmaterialet i denne utstillingen er nøye utvalgte treemner. Duodji er nært knyttet til naturen  og bærer mange fortellinger knyttet til mytiske tradisjoner og en hverdag avhengig av kunnskap om å leve med naturen:

 Vätnoe/duedtie/kunst/håndverk  av Susanne Lyngmann, Saemien Sijte  

Sørsamisk duedtie/vätnoe  har sin opprinnelse i en hverdag der sjølberging har vært en nødvendighet. Naturmaterialer fra nære omgivelser ble råmaterialer, og reinsdyret står sterkt i den samiske kulturen. Både som mat og materialer som pels, skinn, sener, bein og horn til  videreforedling. Forskjellige treslag ble valgt ut fra sine egenskaper , og kunnskap om egenskaper, vekstforhold, håndtering og høsting har vært avgjørende  for resultatet.

Ornamentikken kommuniserer med betrakteren og er påført direkte på materialet. Skåret i tre eller horn skaper de en mening som er beskrivende både for samfunnet og individet.

Kunnskap om form, teknikker, verktøy og ornament har gått i arv fra generasjon til generasjon, selv om behovet for å lage de ulike gjenstandene er endret med tiden. Naepie/Melkeskopa opprinnelig laget for å melke reinsdyr, formes i dag med et annet blikk og mening. For i dag ligger det flere verdier i utøvelsen av Duedtie

Den sørsamiske kunstneren Tomas Colbengtson sier at «Vætnoe/slöjden har varit en ikkevåld-motstandshandling för att bevara det sydsamiska kulturarvet og identiteten»

Duedtie er et språk, en måte å uttrykke seg på. Noe som har vært spesielt viktig ikke minst i det sørsamiske området der språket har blitt fortrengt og sett ned på. Objektene formidler både en kollektiv tilhørighet og et individuelt uttrykk. Du ER i den samiske kulturen når du skaper dine verker. Du går inn i et felleskap med røtter langt tilbake i tiden. Dine egne verk står i det felleskapet.

«Det som særpreger duedtie er at den uttrykker totaliteten av kulturens estetiske praksis.» «Duedtie er et konkret uttrykk for en gitt samisk virkelighetsforståelse og handling». Maja Dunfjeld.

Ved stiftinga av Samisk kunstnerorganisasjon SDS 1979, ble, duedtie, billedkunst og andre kunstarter likestilt. Nordisk kulturråd etablerte en årlig innkjøpsordning for duedtie 1970 som senere ble utvidet til å omfatte også billedkunst. Den samling som finnes i Samisk kunstmagasin i Karasjok i dag inneholder mange forskjellige kunstarter med et stort innslag av duedtie.