Fortellerkonferansen del 1
vart gjennomført på Zoom under Hilmarfestivalen 2020 med innlegg frå
Øystein Rud (30 minutt),
Mikael Forselius (30 minutt)
Tonje Hessen Schei (30 min)
Temaet var korleis desse brukte historier og historiefortelling i sitt profesjonalle arbeid.
Programleiar er Johan Einar Bjerkem.

  • Bruk passord: =&U5xTg3 ved innlogging

Fortellerkonferansen del 2
vart også gjennomført på Zoom fredag 6.november 2020 under Hilmarfestivalen.
Her var temaet Korleis bygge ein nasjonal konferanse for fortelling i 2021? Fortellernettverket Tale er med, og også personar frå Memoar, Jakob Sande-sentret - Klynge for forteljarkunst og Siftelsen Fortellerfestivalen.

Hovudinnlegget er ved Peter Albinson frå Sagobygden i Ljungby i Sverige, Programleiar er Johan Einar Bjerkem. Opptaket viser diskusjonar og gruppearbeid.

  • Bruk passord: Cm1$qfYJ ved innlogging