TAKK til Sparebankstiftelsen og Sparebank1 SMN

Fra venstre: Berit Rustad ved Sparebakstiftelsen; Ely Navarro, kulturkonsulent ved Hilmarfestivalen; Astrid Skogseth, festivalsjef ved Hilmarfestivalen, Anders Skrove, finansrådgiver SpareBank 1 SMN og Guri Moum Brede, Banksjef Steinkjer og omegn.

TAKK til Sparebankstiftelsen og Sparebank1 SMN for at dere er med Hilmarfestivalen på våre flotte satsinger innenfor mangfold og barne- og ungdomsarbeid. Vi har omfattende planer for innhold i årets Hilmarfestival, og dere er helt vesentlig for at vi skal få til så mye som vi ønsker. Både deres økonomiske bidrag og synligheten vi hjelper hverandre med setter vi stor pris på!

Gjennom mangfoldsarbeidet bidrar vi til å utvikle lokalsamfunnet, arbeide for bolyst og sterke opplevelser, i tillegg til å bygge broer mellom forskjellige minoritetsgrupper i lokalsamfunnet. Gjennom barne- og ungdomssatsinga gir vi unge i hele regionen mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelser med kulturarv og møter med profesjonelle artister og aktører.

«Samarbeidet med Sparebanken er uvurderlig, både som sparringspartner, veileder og ikke minst den store økonomiske støtten. Med dette samarbeidet klarer vi store løft som ellers ville vært umulig. Vi bidrar til å utvikle lokalsamfunn med vår sterke mangfoldssatsing som Ely Navarro leder, barne- og ungdomssatsingen som Torfinn Hofstad er primus motor for, og som vi vet gir bolyst og sterke opplevelser. Og i tillegg har vi et samarbeid om et helt unikt, nasjonalt talent-program», legger festivalsjef Astrid Skogseth til.

Vi takker Sparebankstiftelsen og Sparebank1 SMN for at dere verdsetter og prioriterer lokale satsinger, og for at dere vil være med oss å bygge videre på mangfold, inkludering og barne- og ungdomsarbeid!