Utlysning: oppdrag kommunikasjonsresidens

Bildeeksempel designsprint

Har du kompetanse innen grafisk design, web/ux/sosiale medier, strategi, konseptformulering & kommunikasjonsplanlegging?
Til vårt nye og spennende prosjekt “Samspel63” søker vi kreatør, grafisk designer og/eller webutvikler til et designsprint-team. Oppdraget utføres 25.-29.09.2023.

Oppdraget innebærer:
Prosjektet har behov for grunnleggende kommunikasjonsmateriell og kommunikasjonsstrategi for å nå ut til sine målgrupper. Som en del av prosjektet ønsker vi å utvikle dette i en intensiv utviklingsprosess der kreatører fra Sverige og Norge samarbeider om utviklingen av kommunikasjonsmateriell. Vi i prosjektet vil bidra i avgjørende steg, som prioriteringer og utviklingsmomenter.
 
Tid & metode

Hovedarbeidet utføres 9-17, 25.-29. sept. Et forberedende møte på ca 2 timer holde i forkant (vi prøver å finne et tidspunkt som passer for alle). Tempoet i løpet av uken vil være høyt, så forvent at din innsats er nødvendig gjennom hele uken 25.-29. september. Arbeidet gjøres som Designsprint, en konsentrert designprosess der dere som team jobber tett sammen. Oppdragsgiverne/brukerne (prosjektgruppen) integreres og deltar jevnlig i prosessen gjennom avstemminger ved nøkkelmoment. Prosjektgruppen introduserer designsprintarbeidsmetoden og i tillegg til de planlagte avstemmingene (se bildet over) er vi tilgjengelige for coaching dersom behovet oppstår.

Tilbud

Det er mulig å sende inn et tilbud i samarbeid med en eller flere andre kreatører og sende inn et felles tilbud innen ett, to eller tre kompetanseområder. Tak for tilbud på hvert fagområde er 33 000 SEK ekskl. Taket for hele oppdraget er på 99 000 SEK eks mva.
Utlysningen er åpen for kreatører med base i Jämtland, Härjedalen og/eller Trøndelag. Oppdraget leveres 29. september.
I tilbudet ønskes:
– Økonomisk omfang.
– Lenke eller vedlagte porteføljer som viser søkerens kompetanse og tidligere erfaring.
– Har du deltatt i en designsprint før? Eller er nysgjerrig på måten å jobbe på? Skriv gjerne kort om det.
Tilbud sendes til [email protected], innen 15. september 2023.

Kort om prosjektet
Samspel63 er et samarbeidsprosjekt eid av Region Jämtland Härjedalen og Stiftinga Hilmar Alexandersen og går fra 2023 til 2026. Målet er å, i samarbeid med kulturaktører, bygge opp ressurser som støtter kulturentreprenører i å utvikle og profesjonalisere sin virksomhet. Parallelt i prosjektet jobber vi også med å skape nye nettverk for kulturentreprenører. Prosjektets arbeidsformer innebærer også praktiske utprøvinger av nye arbeidsmetoder, som denne utlysningen er en del av.

Spørsmål? Kontakt oss:
[email protected], +46 63-14 65 48
karolina.natterlund@regionjh.se, +46 63-14 67 28
 
eller last ned: [PDF]”