Hilmarprisen 2023

IV4A4559_Hilmar 2023_Sigrid Moldestad_Anders Lillebo

Trøndelag fylkeskommune, Steinkjer kommune og Stiftinga Hilmar Alexandersen står
sammen bak Hilmar Alexandersens musikkpris for fremme av interessen for, og utbredelsen
av norsk tradisjonsmusikk og folkemusikk.
Prisen ble opprettet i 2001, og er en velrenommert, nasjonal pris. Prisen er et pengebeløp og
et originalt kunstverk laget av Robert Øfsti.
Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet. Prisen
kan gis utøvere som har vist spesielle evner i framførelsen av norsk tradisjonsmusikk, eller til
personer som har skapt ny musikk innen denne sjangeren. Prisen kan også gis for
fremragende innsats for å øke kunnskapen om, og for å formidle slik musikk til befolkningen i
landet. Prisen kan også gis til personer som har gjort en spesiell innsats for å gjøre norsk
folkemusikk kjent i utlandet.
På bakgrunn av dette har juryen kommet fram til følgende begrunnelse for årets prisvinner:
Hilmarprisen 2023 går til en av landets aller fremste folkesangere. Prisvinneren har gjennom
mange år vært særdeles aktiv som soloutøver og har urframført mange nyskrevne verk. Med
en nysgjerrig og åpen holdning til forskjellige typer musikk har hun stadig utviklet sitt
uttrykk, blant annet gjennom samtidsmusikk, tidlig barokkmusikk, middelaldermusikk og
improvisasjon.
Prisvinneren er tidligere medlem av Trio Mediæval og har samarbeidet med en rekke
musikere og ensembler. Hun var Nattens Dronning og Papagena i folkeversjonen av
Tryllefløyta og har vunnet Landskappleiken fire ganger (folkemusikkens norgesmesterskap).
Hun har også gitt ut flere soloalbum og deltatt på ca. 50 CD-innspillinger. Prisvinneren er
førsteamanuensis og har undervist ved både Ole Bull Akademiet på Voss, Griegakademiet i
Bergen og Norges Musikkhøgskole i Oslo.
Prisvinneren er spesielt kjent for sine framføringer av Draumkvedet, landets mest kjente
ballade. Hun jobber nå med et omfattende prosjekt hvor hun samler inn og kategoriserer
500 folketoner fra Voss, hvor resultatet skal bli innspillinger av alle folketonene, en bok med
tekstene, samt lokalhistorie, biografier og bilder.
Prisvinneren har holdt mange solokonserter og vært solist med flere orkester. Hun har
vunnet priser, og ble nylig også nylig nominert til Nordisk råds musikkpris.
Prisvinneren har et sterkt ønske om å videreformidle sin kunnskap til yngre generasjoner, og
hun er en viktig inspirasjonskilde og pioner i musikklivet og vil fortsette å begeistre publikum
i mange år framover.
Hilmar Alexandersens musikkpris 2023 går til Berit Opheim.