HilmART

HilmArt presenter kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå i dialog med lokal skapende virksomhet.

Samspillet mellom billedkunst og musikk er et av festivalens bærende elementer, og  HilmArt samarbeider med Steinkjer kunstforening, Steinkjer Kulturskole, Steinkjer Videregående skole, Uppdaldåggån, Jakob Weidemanns venner, Saemien Sijte, Egge Museum og andre om utstillingar under festivalen.

HilmArt har et programråd som står for planlegging og gjennomføring av programmet.

Inger Marie Lillesand er leder av programrådet som ellers består av Anne-Mette Hegdahl og Elen Kristina Utsi

HilmART høst/vinter 2022

Janne Svit i Studio Blikket, 6.10. – 30.10

Utstillingen er et samarbeid mellom HilmArt og Studio Blikket. Noen av bildene i utstillingen på Studio blikket er fra Telebygget før det ble revet. Bygget er en del av Steinkjers gjenreisningshistorie.  Utstillingen er en del av  prosjektet LEIRE, LANDSKAP, HUS OG KERAMISK KUNST.

LUFT i Studio Blikket, 5. november - 24. desember
TEGL i kulturkafé Hegdahlgården, 22.10 - 11.12

Janne Svit

Luft

Tegl