Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans arbeider for å styrke immateriell kulturarv i Midt-Noreg. Det kan vere forteljing, handverk eller folkemusikk og folkedans. Vi har mellom anna støtte til dette arbeidet via løyvingar til Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans (MSFF). MSFF er ein del av Hilmarsentret / Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Stiftinga har 17 grunnfondsinnskytarar, er ei ideell stifting og skal i følgje formålet «vere ein arena for å fremje tradisjons-kultur og kultur som næring."

MSFF arbeider for å styrke og vidareutvikle miljøet og alle former for formidling av folkemusikken og folkedansen i landsdelen. Dette gjennom å styrke talent, profesjonelle aktørar i bransjen og breiddemiljøet. Vi samarbeider med andre relevante kulturaktørar, både private og offentlege på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan; både innanfor og utanfor sjangeren. Vi vil styrke arrangørar, utøvarar og rekruttering. Vi vil styrke arrangørar, utøvarar og rekruttering av unge folkemusikarar og dansarar i Noreg Stiftinga leverer også produksjonar av høg kunstnarisk kvalitet gjennom for eksempel Hilmarfestivalen og Hilmarscenen som står bak konsertar i heile Trøndelag.

Arrangement:
Tid:
Sted:
9. okt 2023 - 19:00
Galleri Fenka
10. okt 2023 - 19:00
Ullvaren
11. okt 2023 - 19:00
Steinkjer bibliotek
8. nov 2023 - 12:00
Steinkjer kulturhuset
8. nov 2023 - 13:00
Steinkjer
9. nov 2023 - 07:30
Steinkjer
10. nov 2023 - 07:15
Steinkjer
11. nov 2023 - 09:00
Steinkjer
12. nov 2023 - 09:00
Steinkjer
13. nov 2023 - 18:00
Jule Grendehus, Sørli
14. nov 2023 - 14:00
Olav Dunn VGS
15. nov 2023 - 20:00
Bedehuset Bar & Bistro, Jøa
20. nov 2023 - 19:00
Dokkhuset
21. nov 2023 - 20:00
Matgarasjen, Jøa
22. nov 2023 - 20:00
Kuben kulturhus
23. nov 2023 - 19:00
Kulturkafé Hegdahl-gård
7. des 2023 - 19:00
Haugen Grendehus, Gartland
9. des 2023 - 19:00
Sprova Grendehus
10. des 2023 - 19:00
Folkehallen, Otterøya