Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans arbeider for å styrke immateriell kulturarv i Midt-Noreg. Det kan vere forteljing, handverk eller folkemusikk og folkedans. Vi har mellom anna støtte til dette arbeidet via løyvingar til Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans (MSFF). MSFF er ein del av Hilmarsentret / Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Stiftinga har 17 grunnfondsinnskytarar, er ei ideell stifting og skal i følgje formålet «vere ein arena for å fremje tradisjons-kultur og kultur som næring."

MSFF arbeider for å styrke og vidareutvikle miljøet og alle former for formidling av folkemusikken og folkedansen i landsdelen. Dette gjennom å styrke talent, profesjonelle aktørar i bransjen og breiddemiljøet. Vi samarbeider med andre relevante kulturaktørar, både private og offentlege på regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan; både innanfor og utanfor sjangeren. Vi vil styrke arrangørar, utøvarar og rekruttering. Vi vil styrke arrangørar, utøvarar og rekruttering av unge folkemusikarar og dansarar i Noreg Stiftinga leverer også produksjonar av høg kunstnarisk kvalitet gjennom for eksempel Hilmarfestivalen og Hilmarscenen som står bak konsertar i heile Trøndelag.

Arrangement:
Tid:
Sted:
9. aug 2022 - 10:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
12. aug 2022 - 16:00
Steinkjer samfunnshus
13. sep 2022 - 17:30
Gildevangen
17. sep 2022 - 10:00
Tingvold park hotell
4. nov 2022 - 16:45
Flere steder i Steinkjer
4. nov 2022 - 18:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 11:00
Kulturskolen, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 12:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 13:00
Foaje, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 15:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 21:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
5. nov 2022 - 21:00
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
6. nov 2022 - 12:30
Steinkjer
7. nov 2022
Barneskoler i Steinkjer
7. nov 2022
Eldresenter i Steinkjer
7. nov 2022 - 12:00
Steinkjer
7. nov 2022 - 17:00
Kulturscenen Vårt Hjem
7. nov 2022 - 19:00
Steinkjer Kirke
8. nov 2022 - 08:00
InnoCamp, Steinkjer
8. nov 2022 - 11:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
8. nov 2022 - 15:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
8. nov 2022 - 17:00
Dansesal 2, Kulturskolen
8. nov 2022 - 18:00
Kulturscenen Vårt Hjem
8. nov 2022 - 19:30
Steinkjer Bibliotek
9. nov 2022 - 13:00
Verdal bibliotek, Verdal
9. nov 2022 - 17:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
9. nov 2022 - 17:00
Kulturscenen Vårt Hjem
9. nov 2022 - 19:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
9. nov 2022 - 19:30
Klubbscenen, Samfunnshuset
10. nov 2022 - 09:00
Steinkjer bibliotek
10. nov 2022 - 16:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
10. nov 2022 - 17:20
AMFI, Steinkjer
11. nov 2022 - 09:00
Kulturskolen og Steinkjer samfunnshuset
11. nov 2022 - 16:00
Kulturscene Vårt Hjem, Steinkjer
11. nov 2022 - 18:00
Festalen, Steinkjer Samfunnshuset
11. nov 2022 - 19:00
Steinkjer Barneskole
11. nov 2022 - 19:30
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
11. nov 2022 - 21:00
Klubbscenen, Steinkjer Samfunnshuset
12. nov 2022 - 10:00
Lillesalen, Steinkjer Samfunnshuset
12. nov 2022 - 10:00
Steinkjer bibliotek
12. nov 2022 - 11:00
Foajeen, Steinkjer Samfunnshuset
12. nov 2022 - 11:00
Torget på Steinkjer
12. nov 2022 - 11:00
Foajee, Steinkjer samfunnhus
12. nov 2022 - 12:00
Dansesal 2, Steinkjer Samsfunnhuset
12. nov 2022 - 12:00
Steinkjer kirke
12. nov 2022 - 14:00
Klubbscenen, Steinkjer Samfunnshuset
12. nov 2022 - 17:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnshuset
12. nov 2022 - 18:30
Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus
12. nov 2022 - 20:00
Festsalen, Steinkjer Samfunnhuset
13. nov 2022 - 11:00
Steinkjer kirke