Åpning av HilmArt: VANN

8. november 2023

18:00 - 18:30

Telegrafen

Nye Steinkjer Kulturhus, Jakob Weidemanns gate, Steinkjer, Norge

Kjøp billetter

Velkommen til åpning av utstillingen VANN, som er tredje del av serien JORD-LUFT-VANN-ILD

Kurator for VANN er Inger Marie Lillesand.

I utstillingen oppstår et møte mellom samtidskunst i ulike medier og duodjie, samisk tradisjonshåndverk.

I vår hverdag og virkelighet er VANN enda noe vi tar for gitt at kommer drikkeklart ut av springen. Rent  VANN er en del av den naturtilgangen som vi er vant til å se på som vår felles ressurs. I deler av verden forurenses grunnvann og drikkekilder og rent drikkevann ingen selvfølge. På grunn klimaendringer, og av naturødeleggende industri er rent  VANN i ferd med, på globalt nivå, å bli en vare som noen kjøper seg rettigheter til.

Naturen angår oss alle

Mange kjenner på en bekymring og natursorg over tap, men også på et sterkt engasjement for å fremme de verdiene som er lett å ta for gitt. Denne utstillingen og utstillingsserien tar utgangspunkt i at naturen er noe som angår oss alle, enten vi kommer fra en urban virkelighet eller om naturen er nært knyttet til vårt levebrød.

Kunstnernes arbeider tematiserer naturens sårbarhet, og menneskelig interaksjon med den. Utstillingen utforsker og utfordrer hva som oppstår når  Guksien – drikkekoppen som tradisjonelt  bæres i beltet  – representerer her den samiske kulturens  natursyn, og settes kultur i en dialog med sin samtid. I denne utstillingen møter du mange Guksier.

Guksien

Guksien blir også et symbol på et levesett tuftet på en forsvarlig omgang med natur. Overleveringen til neste generasjon og synet på mennesket som en del av naturen står sterkt i samisk kultur. Guksiene bærer også sine respektive fortellinger om nedarvet kunnskap og samisk mytologi.

Utstillingen støttes av Trøndelag Fylkeskommune, Kulturdirektoratet og Sametinget.

Kjøp billetter