Flere Farger

5. november 2022

17:00 - 18:00

Klubbscenen, Steinkjer samfunnhus

Steinkjer Samfunnshus, Kongens Gate, Steinkjer, Norge

Flere Farger Steinkjer. Tre forestillinger samme dag: kl. 15, 17 og 19.

Flere Farger Steinkjer bygger på en ressursorientert og inkluderende tankegang, spesielt med tanke på barn og unge som kommer til Norge fra andre land: Alle har med seg noen strofer fra en sang eller en liten melodi som minner dem om noe fint. Alle har med seg selv, sin stemme, danser og historier. Og det er nettopp dette som utgjør det verdifulle grunnstoffet i Flere Farger; Summen av stemmer og toner og bevegelser som ikke var her før nettopp disse barna kom. Barna bringer med seg skjulte skatter de selv kanskje ikke helt vet om, men som gjennom den kunstneriske bearbeidelsen skal bli til en forestilling høsten 2022, en forestilling som smidig bryter ned uuttalte forestillinger om forskjellighet. Det er ikke OSS og DEM – det er VI!

Et samarbeid med Steinkjer kulturskole og Hilmar året rundt.