Seminar: Arv på reise

9. november 2023

09:00 - 09:50

Elvesalen

Nye Steinkjer Kulturhus, Jakob Weidemanns gate, Steinkjer, Norge

Arv på reise! De var sin tids influensere. Hele vår kulturelle stolthet er preget av reisende kultur sine fotavtrykk.

Velkommen til en utforskende samtale ledet av Daniel Johnsen. Her møter du Mary Barthelemy, amerikansk fløytist som har fordypet seg i de reisende sin historie, Svein Karlsen, i familie med Hilmar Alexandersen, Lillian Støen fra Taternes Landsforbund, Beate Heide og Kari Hustad fra Midtnorsk Fortellerforum.

De reisende har spilt en langt større rolle i utviklingen av det vi i dag kaller den norske folkemusikken, enn det man allment har forstått utenfor ekspertmiljøene!

De reisende – på kryss og tvers av Norge og Sverige

De reisende kunne, på grunn av sitt levesett, til en viss grad leve på siden av myndighetenes kontroll på 17- og 1800-tallet. Ikke bare var de jevnt på reisefot på kryss og tvers i Norge, men reiserutene deres krysset også grensen inn til Sverige.

Kom og ta del i en samtale som utforsker, men kanskje også utfordrer? Hvordan brakte de reisende impulser til de fastboende samtidig som de tok vare på sin egen kultur, og ble forhatt og spottet på grunn av dette?