Seminar: Med lov og rett skal opplevelser bygges – Nytt opplevelsessenter på Frosta

8. november 2023

10:00 - 10:50

Elvesalen

Nye Steinkjer Kulturhus, Jakob Weidemanns gate, Steinkjer, Norge

Frostatinget: Med lov og rett skal opplevelser bygges. Tid for nytt opplevelsessenter på Frosta.

Frostatinget var et regionalt ting fra 600-tallet, kanskje enda tidligere. På Frostatinget møttes frie, våpenføre menn fra Trøndelag og Møre for å diskutere  politikk, lage lover og dømme i saker. Her møtte de også konge og kirkemakt til direkte forhandlinger.

Dette ga oss Frostatingsloven for over tusen år siden.

Nå skal et formidlingssenter fortelle historien om Frostatinget. En nasjonal historiefortelling om det politiske Norge. En fortelling som bygger Norge videre?

  • Hva er visjonen?
  • Hvor langt har Frosta kommune kommet?
  • Hvilke veivalg er tatt?
  • Hva betyr det for regionen?
  • Hva betyr det for deg og meg?

Med Christian Wee, prosjektleder for formidlingssenteret i Frostaprosjektet, Ingvild Øfsti, kummunalsjef i Frosta kommune og daglig leder i Hilmarstiftinga, Johan Einar Bjerkem og leder for sekretariatet for Nasjonaljubileet, Borghild Lundeby.