Arkivkonsert Trøndelag i mars.

Arkivkonsert Trøndelag er et spennende konsept hvor publikum får oppleve både fortidas og dagens folkemusikkutøvere. Konserten er et samarbeid mellom Hilmar året rundt, folkesangeren Synnøve Brøndbo Plassen, folkemusikeren Torfinn Hofstad, og Arkivformidling Trøndelag ved Marit Vestrum og og Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Tema er folkesang og arkivmateriale fra Trøndelag. Konserten er satt sammen…

Les mer

Folkemusikk og folkedans på Levanger

Elevene skal lære enkle folkedanser, leiker, sanger og sosiale samværsformer som er brukt i den tradisjonelle kulturen i Trøndelag og skal kunne bruke den tradisjonelle kulturen i kreativ utforming av en ny dans. Les mer på: https://www.denkulturelleskolesekken.no/trondelag/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=4667

Les mer