HilmART

HilmArt presenter kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå i dialog med lokal skapende virksomhet.

Samspillet mellom billedkunst og musikk er et av festivalens bærende elementer, og  HilmArt samarbeider med Steinkjer kunstforening, Steinkjer Kulturskole, Steinkjer Videregående skole, Uppdaldåggån, Jakob Weidemanns venner, Saemien Sijte, Egge Museum og andre om utstillingar under festivalen.

HilmArt har et programråd som står for planlegging og gjennomføring av programmet.

Inger Marie Lillesand er leder av programrådet som ellers består av Elen Kristina Utsi og Ida Warholm Bjørken.

HilmART 2023

2023 er historiens første  HilmArts utstilling i Steinkjer Kulturhus, og festivalutstillingen vises for andre gang i nye Saemien Sijte.

HilmArt og Steinkjer Kunstforening deler utstillingsarealet i Telegrafen, og Steinkjer maleklubb finner vi i sentrum. Kulturskolen har sin utstilling i  Steinkjer Samfunnshus og i Hegdahlgården vises utstillingen Nomade Blues.

Søndag 12.november blir det kunstvandring med musikalsk følge, som  starter kl 11.20  i utstillingen VANN.

Vann

Dette er del III av utstillingsserien JORD - LUFT - VANN. Utstillingsserien er et samarbeid mellom HilmArt og Saemien Sijte, hvor møtet mellom samisk tradisjonshåndverk og  samtidskunst er en ledetråd. VANN vises på Saemien Sijte i perioden 5.10 – 30.10 og i Steinkjer Kulturhus fra 8. 11 – 30.11

VANN viser arbeider av Sigrid Woll Bøyum, Frank Ekeberg og Qianhui Qian i møte med Guksier tilvirket av sørsamiske sløydere. Kunstnernes arbeider tematiserer naturens sårbarhet, og menneskelig interaksjon med den.

Guksien – drikkekoppen som kan bæres i beltet  – representerer her den samiske kulturens  natursyn, og setter sørsamisk kunsthåndverk og kultur inn i en dialog med sin samtid. I denne utstillingen møter du mange Guksier.

Nå som er et sterkt symbol på et levesett tuftet på en forsvarlig omgang med natur. Overleveringen til neste generasjon og synet på mennesket som en del av naturen står sterkt i samisk kultur. Guksiene bærer også sine respektive fortellinger om nedarvet kunnskap og samisk mytologi.

 

Westerfjell-2
Nils-Arvid-Westerfjell