LUFT 2022 – kunstnerne

Tomas Colbengtson TOMAS COLBENGTSON er født 1957 i Tärnö. Hans arbeider tematiserer kolonisering av samiske områder og hvordan det har påvirket liv og landskap- Et av verkene i utstillingen, Min historie, viser et bilde av en  av formødrene hentet fra et rase-biologisk arkiv. Verket Tvangsflytt bærer en historie som har preget hele oppveksten;Tvangsførflyttade samer fra Treriksrøset Sverige kommer in i…

Les mer

LUFT 2022

LUFT 2022, Andre del i trilogien JORD, LUFT, VANN Utstillingen LUFT  tematiserer dialog mellom ulike perspektiver på forhold som konflikt, fortrenging og samfunnsmekanismer. Samarbeidet Saemien Sijte og HilmArt er bunnlinjen i dette utstillingsprosjektet. For første gang kunne vi vise utstillingen også på Saemien Sijte. Utstillingen åpnet på Studio Blikket 5.11.22, og re-åpnet på Saemien Sijte en måned senere, den 5.12.22Det åpnet…

Les mer

JORD 2021 – kunstnerne

Matti Aikio The recent artworks by Matti Aikio represent a complex and reflective process which has emerged through topics the artist has been occupied with for several years. The encounter with these installations is one of layers and layering, of gestures composed through thinking, collecting, as well as acts of returning to the archives of…

Les mer

JORD 2021

Med Veslemøy Lilleengen, Laila Brandsfjell,  Morten Jensen Vågen og Matti Aikio. Hegras hese skrik bryter gjennom morgensøvnen. Akkurat nå er vi på jorda samtidig hegra og jeg. Jord. Et ord vi bruker med stor selvfølgelighet, om kloden, om åkeren, byjorda, om skogbunnen. Veslemøy Lilleengen: ”Jord er egentlig mest stein som er utsatt for vær, vind og…

Les mer

Jord – Luft – Vann

Natur er grunnlag for alt liv på jorda. Mennesket består ikke uten natur; men naturen består uten mennesket. Tap av natur versus  det grønne skiftet.  Urfolksrettigeter, miljøaktivister og naturvernere mot kapitalkrefter Hva skal til for at det såkalte grønne skiftet  blir et reelt grønt skifte. Utstillingsserien er en møteplass for  refleksjoner  omkring disse temaene  

Les mer